2.12.2022 Provedené práce

SO 202 – Most 486-012

  • výztuž, bednění a betonáž dříku OP4
  • výztuž a bednění OP1
  • izolace a zásypy základů

SO 244 – Opěrná zeď

  • betonáž římsy

 

Plánované práce

SO 202 – Most 486-012

  • odstranění štětovnic
  • výztuž a bednění OP1
  • izolace a zásypy základů

 

Termín dokončení dle SoD 600 dnů od předání staveniště tj. 5.11.2023