2.11 2022 Správa silnic MSK zrealizovala vlastními zaměstnanci a vlastní technikou v říjnu 2022 velkoplošnou opravu silnice III/4763, ulice Vělopolská v Horním Žukově (obec Český Těšín).

Byl odfrézován rozpadlý povrch a na spojovací postřik byly položeny nové živičné vrstvy s vyrovnávkou.

Následovalo prořezání a zalití pracovních spár. Momentálně se dokončuje dosyp krajnic s uhutněním.