1.11.2022 Největší pracovní nápor na údržbu silnic přichází každoročně v zimním období. Proto je potřeba se řádně na zimu připravit. Již během léta byl zpracován Plán zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje 2022/2023, který je již pro nadcházející zimní období schválen Radou Moravskoslezského kraje. V současnosti ve většině případů doznívají souvislé opravy silnic, které byly plánovány pro rok 2022.

Oficiální období zimní údržby začíná 1. listopadu a končí 31. března.

V současnosti probíhá příprava techniky na zimu. To znamená přestavba aut uzpůsobených na letní údržbu na auta se zimním vybavením, jako jsou pluhy, radlice, sypače a nádoby na solanku. Součástí přípravy se provádí seřízení dávkování sypačů nebo seřízení výšky sněhových radlic nad vozovku. 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. bude během období zimní údržby udržovat celkem 2 582 km silnic II. a III. tříd,v letošním roce tak jako jiné roky se neprovádí zimní údržba na 158 km silnic.

Na zajišťování zimní údržby má SSMSK k dispozici 79 sypačů, které podle schváleného pláni Zimní údržby zajišťují jak chemické úseky tak úseky inertní.

V záloze na střediscích je 28 sypačů. V případě zvýšeného spadu sněhu je možné využít další mechanismy od dalších dodavatelů, se kterými SSMSK již nyní připravuje dohody.

V průběhu listopadu se budou instalovat zásněžky v místech, kde vznikají působením větru sněhové jazyky a čištění silnic od napadaného listí. 

V průběhu letních měsíců byl také zahájen návoz posypové soli a drti do skladových hal jednotlivých cestmistrovství za nižší letní ceny. V současnosti máme ve skladech navezeno celkem 29 tisíc tun soli a 40 000 t inertu.

Zimní údržba má dle zákona přesně stanovená pravidla. Je třeba si uvědomit, že v jeden moment nemůžeme mít naše sypače a pluhy všude. Většina problémů vzniká neukázněností řidičů, kteří přecení své řidičské schopnosti a například zatarasí průjezd naší technice. Vznikají tak komplikace a auta údržby se zdržují stáním v kolonách.

V současné době energetické krize nelze zimní údržbu finančně omezovat. Zimní údržba silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje vychází ze Zásad organizačního zabezpečení zimní údržby na dálnicích a silnicích – činnost dispečerských a zpravodajských služeb a operačních štábů zimní údržby na území ČR. Obsah plánů zimní údržby silnic středisek SSMSK je dán vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto hlediska předpokládá Správa silnic Moravskoslezského kraje vynaložit na letošní zimu ( 11/22 -03/23) v přepočtu finanční obnos 185 mil. Kč.  

 

Televizní reportáž "Silničářům začala zimní sezona" (čas: 11:00)    zdroj: Česká televize