17.10.2022 V současné době jsou prováděny práce na 1.ÚSEKU a 2.ÚSEKU této stavby.

 1. ÚSEK (úsek mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Bohumín). ÚSEK OPRAVEN A ZPROVOZNĚN. 1.8.2022 Převeden provoz na nově zrekonstruovanou část komunikace.

             (úsek mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Ostravu), PROBÍHÁ REKONSTRUKCE v termínu 1.8. – 28.10.2022

 2. ÚSEK (v obousměrném úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení). Od 1.8.2022 Doprava již vedena obousměrně. Probíhají dokončující se práce (obnova VDZ, SDZ, protismyková úprava)

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

 

1.ÚSEK

 

SILNICE II/647 II.ETAPA SMĚR OSTRAVA

    - Ukončena pokládka 1. asfaltové vrstvy vozovky (mimo most 647-049..2)

   - Probíhající instalace zádržného systému (silničních ocelových svodidel)

   - Jemné terénní úpravy středového pásu komunikace

 

MOST EV.Č. 647-047..2 (levá strana)

   - Betonáž na vnitřní a vnější římse mostu (příprava pro betonáž)

   - Pokládka LA (ochrana izolace)

   - Ukončena pokládka 1. asfaltové vrstvy vozovky

   - Ochranný nátěr odrazného pruhu nově vybetonovaných říms

   - Provádění kamenné dlažby pod mostem

 

MOST EV.Č. 647-049..2 (levá strana)

   - Příprava pro betonáž vnější římsy (bednění, armatura)

   - Provedena betonáž vnitřní římsy

   - Pokládka LA (ochrana izolace)  

 

MOST EV.Č. 647-048..2 (levá strana)

   - Provádění protikorozní ochrany, základní nátěry, 1.a 2. mezivrstva

   - Oprava odvodňovacího žlabu pod MZ

   - Zpětná montáž prstového mostního závěru

 

2.ÚSEK

SILNICE II/477 I.ETAPA SMĚR BOHUMÍN

  - Obnova VDZ  vč. v mezi úseku sil. II/477 a II/647

 - Obnova SDZ

 

Organizace dopravy:

V termínu od 1.8.2022 došlo k omezení dopravy na silnici II/647 ul. Bohumínská ve směru na Ostravu. Doprava je vedena obousměrně v opraveném jízdním pásu ve směru na Bohumín.

 

Od 1.8.2022 je v úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení doprava vedena obousměrně.