17.10.2022 Práce provedené od minulého KD:

  • Příprava a betonáž prstence
  • Odkopávky podkladních vrstev
  • Pokládka obrub

Práce předpokládané do dalšího KD: 

  • Frézování
  • Pokládka obrub a kostky
  • Převedení provozu

 

Předpokládané ukončení stavby:  dle SoD 28.11.2022

 

 

,