13.10.2002 

Provedeno: - pokládka ACO v celém rozsahu stavby

                - provádí se sanace propustků

 Termín ukončení: 19.11.2022