13.10.2022  Termín: 18. 7. 2022 – 31. 10. 2022

 Provedené práce:

 • I. etapa dokončeny hlavní práce - pokládka živic a oprava odvodnění
 • II. etapa dokončeny hlavní práce a pokládka živic, obrub, sanace po kořenech stromů
 • III. etapa dokončeny hlavní práce a pokládka živic, obrub, odvodnění u nemocnice
 • IV. etapa Odfrézováno
 • zahájena oprava obrub u AZ
 • zahájeny sanace ploch AZ, výztuž, betonáž a přespárování dilatačních spár
 • Oprava odvodnění u přehrady
 • Frézování vozovky ul. Viaduktová

Práce předpokládané do příštího KD:     

 • Opraveny obruby u AZ
 • Zahájení výškové úpravy uličních vpustí včetně vyčištění
 • Pokládka živic IV. etapy Ostravská (po polovinách na semafory) od 27. 10. 2022
 • Pokládka živic Viaduktová dne 26. 10. nebo 27. 10. dle klimatických podmínek (úplná uzavírka – objížďka po Nádražní)
 • Pokračují sanace ploch AZ Ostravská
 • Dokončení pokládky krajnic v etapě II. dle klimatických podmínek
 • Zahájení opravy odvodňovacích žlábků od OK po IV. etapu
 • Zahájení prací na VDZ Ostravská I. etapa (nutno urychleně osadit ballissetu na začátku úseku _ výjezd ze dvora _dočasně „Z“)

Etapizace uzavírek:     

 • IV. etapa Ostravská (kolem přehrady po I/11) 30. 9. 2022 až 29. 10. 2022

TERMÍNY - ul. Viaduktová 

 • I. etapa/1. část - frézování vozovky, dne 11. 10. 2022 (12.10.2022 čištění)
 • I. etapa/2. část – pokládka živičné vrstvy, v termínu od 26. 10. 2022 do 27. 10. 2022
 • I. etapa/3. část - VDZ 28. 10. 2022 (dle klimatických podmínek 31. 10. 2022)
 • I. etapa/4. část - 11. 11. 2022 (VDZ - plasty)