6.10.2022 Práce provedené od předešlého KD č.11:

- příprava dočasné konstrukce NK
- výztuž NK
- izolace rubu křídel a dříků (pen. nátěr)

 

Práce předpokládané do dalšího KD:

- příprava dočasné konstrukce NK
- výztuž NK
- betonáž NK
- betonáž podkladního betonu pro drenáž
- zpětný zásyp přechodových oblastí do ½ dříků