2.8.2022 Investorem je SSMSK a město Třinec, součástí stavby je dešťová kanalizace, rekonstrukce vozovky s recyklací, autobusové zálivy, nové napojení cesty ke kostelu, chodníky a veřejné osvětlení.

Stavba probíhá za plné uzávěry o prázdninách mimo vozidel IZS a dopravní obsluhy.

Probíhají výkopové práce na kanalizaci ve vozovce a zemní práce na příkopech navazujících na dešťovou kanalizaci, pokládka potrubí DN 600 mm, obsyp štěrkodrtí, pokládka betonových šachet Š1 a Š2.