1.8.2022 Provedené práce:

  • Montáž bednění základů opěr
  • Betonáž základů opěr

Následující práce:

  • Izolační nátěry základů
  • Montáž výztuže dříků opěr
  • Montáž podpěrné skruže  pro NK