17.6.2022 Práce provedené od minulého KD:
SO 201 – most 4804-2
  • Dokončení úprav podkladů pod skruž v blízkosti opěr mostu. Izolační nátěry rubu opěr. Podkladní betony pod drenáží rubu opěr.
 
SO 202 – Inundační most
  • Betonáž 3ks základu.
 
SO 242 – Opěrná zeď
  • Betonáž dříku DC4 a podkladního betonu DC1+2
 
Práce předpokládané do dalšího KD:
 
SO 201 – most 4804-2
  • Zahájení úprav podkladů pod skruž v korytě toku – střední dočasná podpěra mostu  + betonáž podložiskových bloků na opěrách mostu
 
SO 202 –  Inundační most
  • Betonáž 3ks opěr + zahájení montáže tubosideru  
 
SO 242 –  Opěrná   zeď
  • Ošetřování betonu dříku DC4 a základu DC2, práce na bednění základu DC1 a příprava pro betonáž dříku DC3