6.5.2022 Provedené práce:

  •  Odkopávky
  •  Příprava pro zlepšení zemin
  • Sanace pod násypem zemního tělesa

 

Plán následných prací na období do KD 18

  • Příprava pro zlepšení zemin
  • Zlepšení zemin směsným pojivem
  • Vápnění
  • Sanace pod násypem zemního tělesa
  • Práce na melioracích