6.5.2022  ÚSEK (křiž. s ul. Janovská – křiž. s ul. Hraničky)

 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  - Rekonstrukce zastávek Polanka střed (bourání nevhodných konstrukčních vrstev vozovky)
  - Odstranění stávající konstrukce vozovky v autobusovém zálivu zastávky Polanka, střed (zahájení obnovy konstrukčních vrstev vozovky, příprava pro betonáž CB krytu)
  - Přípravné práce pro předlažbu – výškovou úpravu stávajícího jednořádku z žul. kostek (demontáž, očištění)
  - Přípravné práce pro zřízení nových obrub – (odtěžení pokladních vrstev a likvidace starých  obrub, hutnění podkladu)
  - Zřizování obrub a přídlažby (jednořádku)
  - Postupná oprava silničního odvodnění (bourací práce, výměna jednotlivých bet. prvků, napojení)
  - Vybourání nefunkčního kolektoru umístěný ve vozovce v blízkosti úřadu Úmob Polanka n.O.

   

Organizace dopravy:

 V termínu od 18.4 došlo k úplné uzavírce komunikace na 2. úseku stavby (úsek křiž. ul. Janovská – křiž. ul. Hraničky) s dobou trvání do 22.5.2022.