21.12.2021 Rozsah opravy: Jedná se o rekonstrukci a účelnou modernizaci silnice II/478 ul. 1.května/Na Lukách/Mitrovická včetně navazujících stavebních objektů (5 propustků a 3 mosty).

V letošním roce byla provedena pouze rekonstrukce silnice procházející městskou části Stará Bělá, a to v úseku mezi křižovatkou se silnicí I/58 (ul. Plzeňská) a křiž. se sil. III/4785 ul. Polanecká, která zahrnovala také rekonstrukci navazujících stavebních objektů (4 mosty a 2 propustky) vč. příslušenství komunikace (odvodnění, výměna zádržného systému, provedení protismykových úprav, vjezdový ostrůvek, nasvětlení apod.). Celková délka opraveného úseku komunikace procházející městskou části Stará Bělá činí 4,8 km.

 

Rekonstrukce této části silnice II/478 (Stará Bělá) byla rozdělena do tří etap.

 

  1. etapa  –  úsek od ul. Plzeňské po ul. U Sochy (1.6. – 30.6.2021)
  2. etapa  – úsek od ul. U Sochy po ul. Proskovickou + křižovatka U Matěje (1.7.  – 31.8.2021)
  3. etapa  – úsek od ul. Proskovické po křiž. se sil. III/4785 ul. Svinovská (1.9. – 20.12.2021)

 

V každé etapě byla vždy vyloučena tranzitní doprava, příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Mitrovické bude obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy byla prováděna sanace vozovky v celé šíři komunikace. Při pokládce živičného povrchu komunikace, která vždy probíhala za úplné uzavírky daného úseku, nebyl příjezd umožněn vůbec.

 

Komunikace (úsek ul. Na Lukách) bude tedy od dnešních 13.00 hod. znovu plně průjezdný pro všechny účastníky silničního provozu.  

 

Rekonstrukce navazující části stavby tzn. (SO 111 průtah městskou části Polanka n.O.), v úseku od křižovatky se sil. III/4785 ul. Polanecká po začátek města Klimkovice, bude provedena v roce v příštím 2022 (předpoklad 04-07/2022), a to v návaznosti na koordinaci s proběhlou výstavbu Plošné kanalizace v městské části Polanka nad Odrou.