9.11.2021 Rozsah stavby: v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/647 (ul. Čs. Armády) po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1 a odbočení na místní část Olbramice/Janovice. Celková délka opraveného úseku silnice 1,5 km.

  • Zhotovitel: Jankostav s.r.o.      
  • Cena stavby dle SOD: 20,7 mil. Kč vč. DPH
  • Rozpočtové náklady: 19,8 mil. Kč. Vč. DPH
  • Financování: z rozpočtů SFDI
  • Finanční podíl města Klimkovice: 1,5 mil. Kč vč. DPH
  • Rok opravy: 16.8. – 18.10.2021
  • Rozsah opravy: odstranění závad (poruch) konstrukčních vrstev komunikace a oprava příslušenství komunikace v daném rozsahu SOD. Jako součást opravy komunikace bylo rovněž provedeno: předlažba a doplnění jednořádku ze žulových kostek drobných společně s opravou a doplněním silničních obrub, oprava a zřízení odvodnění komunikace (uliční vpustě, poklopy kanalizačních šachtic a plynofikačních uzávěrů), výměna svislého dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení v materiálu barva.