20.10.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Zřízení silničních obrub v místě zastávek
  • Pokládka asfaltových hutněných vrstev na 2. úseku stavby (v místě napojení na místní komunikace a v prostoru zastávek)
  • Úprava vjezdů
  • Jemné terénní úpravy (dosyp prostoru mezi obrubou a oplocením okolních domů)

 

Organizace dopravy:

 K úplnému zprovoznění komunikace v rozsahu celé řešené stavby (tj. úsek mezi křiž. se silnici II/647 po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D), došlo v termínu od 18.10.2021 (pondělí).

 Dokončující se práce probíhají za částečného omezení silničního provozu.