11.10.2021 Termín realizace stavby: 21.6. – 17.12.2021

 V termínu od posledního KD dne 21.9.2021 provedeno:

-  provedení výztuže základu + bednění základu + betonáž základu 3,790 – 3,770
-  odbednění základu, izolace, zásypy základu 3,790 – 3,770
-  provedení výztuže dříku + bednění dříku + betonáž dříku 3,790 – 3,770
-  odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,790 – 3,770
-  izolace, osazení drenáže, zásypy 3,790 – 3,770
-  zatrubnění, demolice staré OZ, výkopy 3,660 – 3,650 (Opěra pod most 3,652)
-  podkladní beton, provedení výztuže základu + bednění základu + betonáž základu 3,660 – 3,650
-  odbednění základu, izolace, zásypy základu 3,660 – 3,650
-  provedení výztuže dříku + bednění dříku + betonáž dříku 3,660 – 3,650
-  odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,660 – 3,650
-  izolace, osazení drenáže, zásypy 3,660 – 3,650
-  výkopy + provedení podkladního betonu 3,770 – 3,750
-  provedení výztuže základu + bednění základu + betonáž základu 3,770 – 3,750
-  odbednění základu, izolace, zásypy základu 3,770 – 3,750
-  provedení výztuže dříku + bednění dříku + betonáž dříku 3,770 – 3,750
-  odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,770 – 3,750
-  izolace, osazení drenáže, zásypy 3,770 – 3,750
-  výkopy + provedení podkladního betonu 3,750 – 3,730
-  provedení výztuže základu + bednění základu + betonáž základu 3,750 – 3,730
-  odbednění základu, izolace, zásypy základu 3,750 – 3,730

 

Postup prací do dalšího KD dne 19.10.2021: předpoklad

-  bednění dříku + betonáž dříku 3,660 – 3,650
-  odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,660 – 3,650
-  izolace, osazení drenáže, zásypy 3,660 – 3,650
-  provedení podkladního betonu 3,650 – 3,630
-  provedení výztuže základu + bednění základu + betonáž základu 3,650 – 3,630
-  odbednění základu, izolace, zásypy základu 3,650 – 3,630
-  bednění dříku + betonáž dříku 3,650 – 3,630
-  odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,650 – 3,630
-  izolace, osazení drenáže, zásypy 3,650 – 3,630
-  odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,770 – 3,750
-  izolace, osazení drenáže, zásypy 3,770 – 3,750
-  zatrubnění + výkopy + provedení podkladního betonu 3,750 – 3,730
-  provedení výztuže základu + bednění základu + betonáž základu 3,750 – 3,730
-  odbednění základu, izolace, zásypy základu 3,750 – 3,730
-  bednění dříku + betonáž dříku 3,750 – 3,730
-  odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,750 – 3,730
-  izolace, osazení drenáže, zásypy 3,750 – 3,730
-  vytahování HEB profilů 3,790 – 3,730