11.10.2021 (termín realizace 6.9. – 5.12.2021)

 Aktuálně prováděné a provedené práce:

     - Provádění oprav silničního odvodnění (zemní práce, výměna betonových prvků, rám + mříž)
    - Zřizování/výšková úprava silničních obrub
    - Rozšíření křižovatky (rozebírání chodníku)
    - Provedena přeložka vodovodu v místě plánovaného rozšíření křižovatky u obchodního domu Hruška
    - Provedena přeložka vedení spol. CETIN v místě plánovaného rozšíření křižovatky u obchodního domu Hruška
    - Výstavba gabionové zdi (zpevnění silničního tělesa pod krajnicí v dl. 100 m)
    - Rozšíření křižovatky (rozebírání chodníku)

 

Organizace dopravy:

 Oprava komunikace zatím probíhá za částečného omezení silničního provozu.  Provoz je nadále částečně řízen kyvadlově pomocí mobilního světelného signalizačního zařízení a to pouze v dílčích úsecích prováděných oprav.

V termínu 11. – 15.10.2021 bude prováděno celoplošné frézování povrchu komunikace za provozu