7.10.2021 Proběhlo:

  • Betonáž příčle (stropu) 5.-7. DC.
  • Zásypy za opěrami v celé délce mostu.
  • Hydroizolace mostovky 5.-7.DC.

 

Aktuálně probíhá:

  • Pokládka obrub podél ul. Oderské.
  • Pokládka ochranné bet. vrstvy na izolaci mostu.

 

Následující práce:

  • Pokládka konstrukčních vrstev a obrub (MK Poštovní)
  • Provádění římsy na návodní straně.

 

Dle HMG k 7.10.2021 končí platnost PDZ s omezením na semafory.

Dále provoz v celé šířce vozovky na sil. II/442- ul. Oderské.

 

Termín předčasného užívání  31.10.2021, ukončení prací 6.12.2021