24.3.2021 Provedeno:

  • montáž armatury a betonáž základu 1. dilatačního celku mostu
  • přeložka vodovodu V1 - protlak, pokládka a montáž z cca 90% hotovo
  • přeložka V2 proveden protlak, montáž potrubí nad stávající NK, celkově z cca 30% hotovo.
  • betonáž základu pro převedení vody v 1. DC, včetně základu pod budoucím vyústním objektem

 

Provádí se:

  • ošetřování betonu základu v 1.DC
  • montáž armatury dříků a NK v rámci 1. DC
  • práce na přeložce vodovodu V2.