10.12.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provedení finální pokládky asfaltových vrstev vozovky v rozsahu řešené stavby
  • Zřizování chodníkového tělesa v severovýchodní části křižovatky (výstavba opěrné zídky, přípravné práce pro pokládku zámkové dlažby)
  • Dokončení budování středového ostrova křižovatky (probíhají jemné terénní úpravy)
  • Provedená výstavba středových ostrůvku na jednotlivých ramenech křižovatky vč. vydláždění vnitřních ploch
  • Zahájení výstavby oplocení podél chodníkového tělesa v severovýchodní části křižovatky (betonáž patek pro následné osazení sloupků a výplní)
  • Dokončování výstavby autobusového zálivu (betonáž CB krytu vozovky)

V termínu do 18.12 dojde k finálním terénním úpravám (výsadby keřů) vč. osazení a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu řešené stavby a tím bude celá tato stavba realizačně ukončena.

Zároveň v koordinaci s touto stavbou bude v termínu 14.12.2020 zahájena ze strany investora městského obvodu Krásné Pole stavba pod názvem „Nástupiště s přístupovým chodníkem“ (zhotovitel STAVIA - silniční stavby, a.s.). Předmětem této stavby bude vybudování nástupní plochy nově zřízené autobusové zastávky vč. přístupového chodníku a mobiliáře pro cestující.