9.12.2020 Do konce tohoto týdne je naplánována pokládka  ložných živičných vrstev na předpolí mostu a nájezdových rampách, následně bude provedena definitivní obrusná živičná vrstva. Na den 15.12.2020 je technickým dozorem stavebníka svoláno jednání ve věci předčasného užívání provozu. Poté budou ještě na mostním objektu a v jeho okolí probíhat nezbytné dokončovací práce.

Úplné dokončení se předpokládá do 23.12.2020, tento termín je však vázán na technologicky příznivé klimatické podmínky.