27.11.2020 Dne 2. 3. 2020 byla zahájena rekonstrukce dvou mostních objektů v rámci investiční stavby: „Silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí, rekonstrukce mostů 48416-2, 48416-3“, jejímž investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Při betonáži nosné konstrukce mostu 48416-2 přes trať SŽ došlo k poklesu podpěrné skruže a následně k částečné deformaci betonované nosné konstrukce. Práce byly opětovně zahájeny 12. 10. 2020 po odsouhlasení opravy deformované části nosné konstrukce. Zprovoznění mostu se předpokládá 30. 5. 2021

Na mostě 48416-3 probíhají dokončovací práce s předpokladem uvedení mostu do provozu 10. 12. 2020.