25.11.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce: 

  • Provedení pokládky asfaltových vrstev na jižní části okružní křižovatky a převedení dopravy (po úroveň obrusné vrstvy vozovky)
  • Provedení rozšíření vozovky v severozápadní části okružní křižovatky (po úroveň ložné vrstvy vozovky)
  • Rozšíření vozovky v severovýchodní části křižovatky (po úroveň podkladní asfaltové vrstvy vozovky)
  • Postupné dokončení budování středového ostrova křižovatky (návoz ornice, pokládka obrub)
  • Vybudování středových ostrůvku v severní a východní části křižovatky
  • Zahájení výstavby středového ostrůvku v západní části křižovatky
  • Osazení betonových sloupů VO vč. svítidel
  • Zahájení výstavby oplocení podél chodníkového tělesa v severovýchodní části křižovatky
  • Zahájení výstavby autobusového zálivu (provedena oprava dotčené kanalizace pod budoucím CB krytem vozovky a zahájení prací spojené s obnovou konstrukčních vrstev vozovky)

Organizace dopravy:

 Stavební práce jsou prováděny za částečného omezení dopravy se zachováním průjezdnosti křižovatky ve všech směrech.

V termínu 27.11.2020 (pátek) v době od 6.00 – 18.00 hod. a dále pak 1.12.2020 (úterý) v době od 6.00 – 18.00 hod. dojde k úplné uzavírce komunikace ve všech směrech z důvodu plánované pokládky asfaltových vrstev vozovky.

Doprava bude proto v uvedených termínech vedena po předem stanovených objízdných trasách ve směru od Kyjovic po sil. II/465 směr ul. Opavská, v případě projetí tohoto cíle pak mají možnost využít průjezd přes obec Dolní Lhota (sil. III/46612) ul. Čs. Tankistů (ul. 9.května) směr ul. Opavská a nebo také přes obec Čavisov ve směru na Zbyslavice – Klimkovice.

 

Tuto objízdnou trasu budou moci řidiči využívat i v opačném směru.