4.11.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provedena pokládka podkladních vrstev vozovky v místě lokálních sanací
  • Dokončování osazování obrub a kamenné přídlažby v místě vjezdů
  • Výšková úprava nově osazeného silničního odvodnění komunikace ve vazbě na proběhlou pokládku ložné vrstvy vozovky
  • Výšková úprava nově osazených kanalizačních poklopů ve vazbě na proběhlou pokládku ložné vrstvy vozovky
  • Zahájení pokládky asfaltových vrstev vozovky
  • Sanace betonových ploch a oprava zábradlí na mostě přes vodní tok Vřesinka

 

Organizace dopravy:

 Stavební práce jsou prováděny za úplné uzavírky ul. Vřesinská (silnice III/4692). Průjezd je umožněn pouze vozidlům IZS, autobusům městské a příměstské dopravy.

Objízdná trasa je vedena po sil. I/11H na silnici I/11 směr Opava, dále po silnici III/46615 přes obec Krásné Pole, po silnici III/4692 do obce Vřesina a zpět.

 

Dopravní obsluha ul. Vřesinská je vedena po silnici I/11 ul. 17.listopadu, místní komunikaci ul. V Zahrádkách, Rekreační a zpět.