4.11.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provedení výstavby jižní části okružní křižovatky po úroveň podkladních vrstev vozovky
  • Provádění osazování obrub a kamenné přídlažby na jižní části okružní křižovatky
  • Rozšíření vozovky v severozápadní části křižovatky (odhumusování vrstvy pro zemní pláň) 
  • Provádění zásypu po úroveň aktivní zóny, zřízení drenáže a napojení UV vč. zřizování obrub v severozápadní části křižovatky
  • Zahájení prací na rozšíření vozovky v severovýchodní části křižovatky (rozebrání zámkové dlažby)
  • Zahájení výstavby autobusového zálivu (odhumusování, odstranění náletových porostů, pařezů)

 

Práce jsou prozatím prováděny v souladu se schváleným HMG stavby i ve vazbě na zhoršené klimatické podmínky po dobu realizace stavby.

 

Organizace dopravy:

Stavební práce jsou prováděny za částečného omezení dopravy se zachováním průjezdnosti křižovatky ve všech směrech.

V termínu od 13.11.2020 je předpoklad vedení dopravy po již vybudované jižní části okružní křižovatky za účelem zahájení výstavby středového ostrova a středových ostrůvku.