26.4.2018 V termínu od 09.4.2018 do 06.9.2018 probíhá stavba Rekonstrukce a modernizace silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec. Rekonstrukce vozovky je realizována v km 16,248-18,025 a 20,475-24,440 v celkové délce 5742 m. Součástí stavby je i rekonstrukce 3 ks propustků a vybudování 1 nového propustku. Stavbou dojde k odstranění poruch vozovky, zlepšení odtokových poměrů a k celkovému zlepšení jízdního komfortu.

Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, přičemž stavba je spolufinancována z evropských zdrojů.

Stavba bude probíhat za částečných i za úplných uzavírek komunikace:

Částečná uzavírka v termínu od 9.4.2018 do 20.5.2018 v Bílovci, od křižovatky silnice II/464 se silnicí II/647 po konec obce směrem na Tísek a v intravilánu obce Tísek bude řízena semafory.

Úplná uzavírka (mimo dopravní obsluhy) v období od 9.4.2018 do 28.8.2018 od konce obce Bílovec po obec Tísek se stanovením objízdné trasy cca 6km (i pro BUS a IZS) ve směru na místní část Bílovec- Lubojaty, Tísek a zpět tj. po silnici III/46414, III/4656, III/46412.

Úplná uzavírka provozu (mimo dopravní obsluhy a IZS) v období od 9.4.2018 do 20.5.2018

v úseku místní části Bílovec/Výškovice od křižovatky silnice II/464 se silnicí II/465 (u KD Výškovice) ve směru na Hlubočec (po hranici okresu) se stanovením objízdné trasy délky cca 12,5 km vedené po silnici II/465, silnici III/4648 přes obce Výškovice, Těškovice, Kyjovice, Pustá Polom, Hlubočec a zpět.