26.4.2018 V termínu 09.4.2018 do 26.9.2018 probíhá stavba Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry – Jakubčovice nad Odrou. Rekonstrukce vozovky je realizována v km 28,741 – 32,520 v celkové délce 3779 m. Stavbou dojde k odstranění vyjetých kolejí a dalších poruch vozovky. Součástí stavby jsou mostní objekty 441-013, 441-014 a 441-016.

Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, akce je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

Oprava vozovky a mostů 441-13 a 441-14 bude probíhat za částečné uzávěry od 16.4.2018 do 3.9.2018 v úseku od mostu č. 441-016 u železničního přejezdu v Odrách po křižovatku silnic II/441 a II/442 v Jakubčovicích nad Odrou, a bude řízena semafory.

Celková rekonstrukce mostu 441-016 bude prováděna za úplné uzávěry od 16.4.2018 do 3.9.2018 v úseku mezi křižovatkou silnice II/441 a silnice III/4623 až křižovatkou silnice II/441 a silnice III/4419. Objízdná trasa vede po silnici I/47 a III/4419 (ul. Osvobození a Vítkovská) vedoucí městem Odry v obou směrech.