19.6.2024 Provedené práce (11.6.2024 – 18.6.2024)

  • Montáž skruže
  • Odkop stávající komunikace
  • Zásyp opěr

 

Plánované práce (18.6.2024 – 25.6 2024)

  • Montáž výttuže vodorovné konstrukce
  • Betonáž mostovky
  • Zásyp opěr