17.6.2024 Práce jsou etapizovány (po polovinách). Nyní probíhají práce na 1.etapě - tzn. v pravém jízdním pruhu

Provedené práce v období od 10.6. 2024 - 13.6. 2024

  • montáž DIO
  • zřízení zařízení staveniště
  • vytýčení inženýrských sítí
  • frézování živičných vrstev - 1.etapa
  • zahájení bouracích prací - spádové vrstvy, dobetonávky
  • odstranění obrub

Plánované práce (14.6.2024 – 20.6. 2024)

  • montáž pracovní - ochranné lávky
  • demontáž mostního zábradlí
  • bourání ŽB říms