28.5.2024 Provedené práce (16.5.-23.5.2024)
Ošetřování betonu
Odbednění čelních zdí
Izolace čelních zdí
Dobetonování drenážních zídek
Zahájení zásypu klenby po drenáž
Položení těsnící vrstvy
 
Plánované práce (23.5.-30.5.2024)
Dokončení zásypů
Provádění konstrukčních vrstev
Provádění dlažeb