2.5.2024 Stavba začíná v křižovatce ulic Okružní a tř. Hrdinů, dále pokračuje po ul. Revoluční, konec úseku je křižovatka se silnicí I/11 ul. Opavská.

Dojde k celkové výměně konstrukčních vrstev vozovky, rekonstrukce kanalizace, úpravě křižovatek a přilehlých chodníků.

Stavba bude realizována za úplné uzavírky po etapách:

  1. Etapa: od I/11 ul. Opavská po most 370-019 v termínu od 6.5.2024 do 30.6.2024
  2. Etapa: od mostu 370-019 před křižovatku tř. Hrdinů a ul. Okružní v termínu od 1.7.2024 – 15.9.2024
  3. Etapa: křižovatka tř. Hrdinů a ul. Okružní v termínu od 16.9.2024 – 2.10.2024