26.4.2024 Oprava silnice v okrese F-M v souvislé délce 1,2 km (km 0,000 – 1,200) spočívá v odfrézování asfaltových vrstev, hloubkové sanaci podkladních vrstev vozovky v rozsahu cca 10 % plochy a pokládce nových asfaltových vrstev. Součástí opravy je pročištění příkopů, zřízení nové uliční vpusti a oprava čela propustku.

Oprava silnice v okrese Ostrava v souvislé délce 715 m (km 1,200 – 1,915) spočívá v rozfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky s provedením recyklace vozovkového souvrství za studena, poté proběhne položení nových krytových asfaltových vrstev. Součástí opravy bude oprava dvou zastávek, jejichž povrch bude nově z CB krytu, oprava 3 propustků, uličních vpustí a výšková úprava kanalizačních poklopů. Následně bude v celém úseku stavby obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení, provedena úprava nezpevněné krajnice recyklátem, a také osazeny nové směrové sloupky.

 

Provedené práce: 18.04.2024 – 25.04.2024

FM část (0,000 – 1,200) – směr Brušperk

 • infiltrační postřik na polovině vozovky
 • pokládka podkladních vrstev asfaltu v místě hloubkových sanací a v autobusovém zálivu
 • pokládka ložné vrstvy asfaltu na polovině vozovky

 

OV část (km 1,200 – 1,915) – směr Brušperk

 • recyklace podkladních vrstev za studena na polovině vozovky
 • zkoušky spojené s recyklací podkladních vrstev za studena na polovině vozovky
 • výkop prostoru autobusové zastávky „Stará Ves n. O., Na hůře“
 • vrstva ŠD a KSC autobusové zastávky „Stará Ves n. O., Na hůře“
 • zatěžovací zkoušky autobusové zastávky „Stará Ves n. O., Na hůře“
 • bednění, osazení a vázání výztuže CB krytu autobusové zastávky „Stará Ves n. O., Na hůře“
 • infiltrační postřik na polovině vozovky
 • pokládka ložné vrstvy asfaltu na polovině vozovky
 • opravy žulového jednořádku na polovině vozovky

Plánované práce: 25.04.2024 – 02.05.2024

FM část (0,000 – 1,200) – směr Brušperk

 • oprava žulového jednořádku na polovině vozovky
 • vyčištění a oprava odvodňovacích prvků

 

FM část (0,000 – 1,200) – směr Stará Ves nad Ondřejnicí

 • frézování asfaltových vrstev
 • vyčištění a doplnění odvodňovacích prvků

 

OV část (km 1,200 – 1,915) – směr Brušperk

 • betonáž CB krytu autobusové zastávky „Stará Ves n. O., Na hůře“
 • opravy žulového jednořádku a kamenných obrub typu KS3 na polovině vozovky

 

OV část (km 1,200 – 1,915) – směr Stará Ves nad Ondřejnicí

 • přeosazení provizorního dopravního značení vč. SSZ
 • rozfrézování asfaltových vrstev na polovině vozovky
 • reprofilace asfaltových vrstev na požadovanou výšku na polovině vozovky