22.9.2023 Stavba pokračuje za částečné uzavírky, kdy je provoz řízen pomocí světelného signalizačního zařízení v úseku mezi křižovatkou s ul. Slovenská, Sokolská a křižovatkou s ul. Pod Zelenou. Uzavřeny jsou sjezdy a nájezdy na R/48. Od 22.9. 2023 navazuje částečná uzavírka úseku mezi křižovatkou s ul. Pod Zelenou a křižovatkou s ul.  Kótovská. Úsek bude opět řízen pomocí SSZ.

 

Práce provedené (12.9. – 19.9.2023):

Dokončeno plošné frézování celého tahu délky 5000 m

Výšková úprava uličních vpustí

Frézování a pokládka ACP sanace – celý úsek

Provedení spojovacího postřiku, pokládky ACL a ACO v úseku mezi křižovatkou s ul. Jablunkovská a křižovatkou s ul. Slovenská, Sokolská.

Čištění uličních příkopů

 

Práce plánované  (19.9. – 26.9.2023): 

Pokračují práce na sanacích, zejména podélných trhlin

Přestavba PDZ

Přípravné práce před pokládkou ACL v Etapě 3,4 a 5

Provedení spojovacího postřiku

Pokládka ACL v Etapě 3,4 a 5