18.9.2023

  • Rozsah stavby: Jednalo se o souvislou opravu povrchu stávající silnice III/4526 v km 0,000 – 1,048, která je vedena v intravilánu i extravilánu obce Světlá Hora. Celková délka opraveného úseku silnice je 1,048 km.
  • Cena stavby dle SOD: 11,42 mil. Kč vč. DPH
  • Cena realizace: 11,45 mil. Kč vč. DPH
  • Financování: SFDI
  • Rok opravy:6.2023 – 15.9.2023
  • Rozsah opravy: oprava povrchu komunikace a příslušenství komunikace v daném rozsahu SOD. Předmětem stavby byla oprava povrchu komunikace, obnova krajnice, čištění příkop a sanace okrajů vozovky. Součástí je i oprava 1 ks stávajícího propustku,  zaslepení 1 ks propustku, stavební údržba mostu ev. č. 4526-1 a VDZ.