15.9.2023 Provedené práce (6. 9. – 13. 9. 2023):

  • provádění bednění pro následnou betonáž římsy opěrné zdi v km 0,625
  • armování a osazování výztuže římsy opěrné zdi v km 0,625
  • osazování obrubníků KS3 a bet. přídlažby do zavlhlého bet. lože
  • bourání staré přídlažby z žul. kostek

 

Plánované práce (13.9. – 20. 9. 2023):

  • provádění bednění pro následnou betonáž římsy na opěrné zdi v km 0,625
  • armování a osazování výztuže římsy opěrné zdi v km 0,625
  • osazování obrubníků KS3 a bet. přídlažby do zavlhlého bet. lože
  • bourání staré přídlažby z žul. kostek
  • betonáž římsy opěrné zdi v km 0,625

 

Organizace dopravy:

Nyní probíhají stavební práce za úplného vyloučení provozu na silnici v úseku od začátku stavby po křižovatku s MK ul. Akátová. Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu je vedena obousměrně po silnici II/469 (ul. 17. listopadu) a místních komunikacích (ul. Průběžná, ul. Spojovací a ul. Karla Svobody). Objízdná trasa pro MHD je vedena taktéž obousměrně po místních komunikacích (ul. Vlnitá a ul. Karla Svobody). Kvůli stavby je přemístěna autobusová zastávky „Stavebniny“ z ul. 26. dubna na ul. Vlnitá, a to v obou směrech.

Dále je dopravní omezení ve formě pracovního místa od křižovatky s MK ul. Karla Svobody po silnici III/46614 ul. Dobroslavickou kvůli opravě opěrné zdi u domu č. p. 21 s využitím mobilního světelného signalizačního zařízení (provoz je v tomto úseku sveden do jednoho pruhu).

V určité fázi výstavby (v říjnu) si však práce spojené s pokládkou nových asfaltových vrstev vozovky vyžádají kompletní dopravní uzavírku i v úseku od křižovatky s MK ul. Akátová po konec stavby opravované I. etapy silnice III/46613 ul. 26. dubna, a to včetně přesunu autobusových zastávek „Plesenka“. Celková doba a samotný režim uzavírky bude předmětem samostatných jednání se všemi dotčenými institucemi. Objízdné trasy kvůli provedení těchto stavebních prací tedy teprve budou projednány a dány všem na vědomí s dostatečným předstihem.