14.9.2023 Provedeno: sanace mostu

Probíhající práce: úklid staveniště

Plánované práce: zahájení přejímacího řízení