13.9.2023 Bylo provedeno

Odfrézování poloviny křižovatky posledního úseku ve směru do Petrovic

Předznačení VDZ a probíhá jeho odsouhlasení a připomínkování ze strany DI PČR

výšková úprava vybraných vpustí bude předmětem jednání dalšího KD

 

Práce realizované nyní (11.9.2023-18.9.2023) 

Od úterý 12.9. je na ul. Rudé armády v místě křižovatky s ul. Čsl. armády částečná uzávěra s trojcestným SSZ, omezení potrvá 1 týden.

Sanace KSC a pokládka živic.

Následuje navrácení (zpětné osazení) obrub zelených dělicích pásů po přechodném odstranění u OK