4.9.2023 Práce provedené od minulého KD:

Příprava pro betonáž římsy SO 105 a opevnění svahu SO 103.

 

Práce předpokládané do dalšího KD: 

Zálivky v obrusné vrstvě v celém rozsahu stavby.

Příprava pro dopravní značení a záchytný systém.

Dokončovací práce.

Úpravy sjezdů v Raškovicích.

 

Předpokládané ukončení stavby:  Dokončení prací do 26.9.2023. Silnice je aktuálně průjezdná.