1.9.2023 Provedené práce:

SO 101 Silnice II/486

 • konstrukční vrstvy v km ZÚ – cca 0,030 vpravo

SO 201 Most ev.č. 486-011 přes Dolnosklenovský potok

 • betonáž dříků křídel vlevo
 • izolace NK – probíhá

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • výztuž říms a bednění říms – probíhá
 • osazení dilatací
 • přechodová oblast OP1 a OP4

SO 242 Opěrná zeď v km 0,030 vpravo

 • zásypy líce zdi – probíhá

 

Plánované práce:

SO 201 Most ev.č. 486-011 přes Dolnosklenovský potok

 • izolace NK
 • zídka pod drenáž
 • drenáž
 • zásypy

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • výztuž říms a bednění říms
 • betonáž části levé římsy
 • výztuž a betonáž dilatací
 • přechodová oblast OP1
 • drenáž za OP1
 • přechodové klíny

SO 242 Opěrná zeď v km 0,030 vpravo

 • zásypy líce zdi

SO 310 Silniční kanalizace

 • realizace od UV1 k SO 201