31.8.2023 Ve čtvrtek 31. srpna 2023 v 7.00 hodin byla zahájena stavba „Oprava silnice III/4642 Opava, ul. Těšínská, ul. Nádražní okruh“. V rámci stavby dojde k řadě částečných uzavírek a dopravních omezení, které ovlivní plynulost dopravy nejen na zmíněných ulicích, ale v celé Opavě. Omezena bude rovněž dostupnost většiny firemních areálů a objektů občanské vybavenosti a bytových domů na ulicích Těšínské, Nádražní okruh, Anenské, Jiráskové, Jateční, Mlýnské a Polanové.

Stavba je rozdělena na několik etap, ve všech etapách bude jednosměrné vedení dopravy z centra města směrem ke Glóbusu. V opačném směru bude v rámci některých etap vedena objízdná trasa po silnici I/11 (Spojka S1), po silnicích I/46, III/4641 a místních komunikacích dle jednotlivých etap. Objízdné trasy budou vždy řádně označeny přechodným dopravním značením

Stavba bude realizována v termínu: 31. 8. 2023. - 13. 10. 2023

V prvním pracovním týdnu od 31.8. do 6.9.2023 bude probíhat frézování a sanace podkladních vrstev vozovky ul. Těšínské v úseku od křižovatky se sil. III/4641 (ul. Těšínská, Zámecký okruh) po železniční přejezd za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.

 

Žádáme všechny zainteresované strany a občany o maximální trpělivost, vstřícnost a shovívavost v rámci realizace nutné opravy této pro město Opavu z hlediska dopravního významu strategické komunikace.  

Situace stavby: