31.8.20223 Provedené práce (23. 8. – 30. 8. 2023):

 • bourání povrchu zastávky č. 3 „Plesenka“ ve směru na Martinov
 • zatěžovací zkoušky na zastávce č. 3 „Plesenka“ ve směru na Martinov
 • provedení konstrukčních vrstev zastávky č. 3 „Plesenka“ ve směru na Martinov (sanace neúnosné zemní pláně pomocí vrstvy kameniva fr. 63/125 prolívaného cementovou maltou)
 • bednění, armování a vázání výztuže zastávky č. 3 „Plesenka“ ve směru na Martinov
 • bednění, armování a vázání výztuže pro následnou betonáž římsy na obou bet. čelech u propustku č. 1
 • bednění a následné nanášení stříkaného betonu na líc opěrné zdi v km 0,625
 • bourání malé opěrné zídky u RD č. p. 22
 • bourání bet. silničních obrubníků a přídlažby
 • osazování bet. žlabů do zavlhlého bet. lože

 

Plánované práce (30.8. – 6. 9. 2023):

 • betonáž zastávky č. 3 „Plesenka“ ve směru na Martinov
 • betonáž římsy na obou bet. čelech propustku č. 1
 • betonáž římsy na bet. čele výtoku propustku č. 3
 • dokončení nanášení stříkaného betonu na líc opěrné zdi v km 0,625
 • bednění pro následnou betonáž římsy na opěrné zdi v km 0,625
 • penetrační nátěr základu opěrné zdi v km 0,625
 • drenáž podél opěrné zdi v km 0,625
 • dokončení osazování bet. žlabů do zavlhlého bet. lože
 • osazování obrubníků KS3 a přídlažby do zavlhlého bet. lože
 • bednění, armování a vázání výztuže pro následnou betonáž opěrné zídky u RD č. p. 22

 

Organizace dopravy:

Nyní probíhají stavební práce za úplného vyloučení provozu na silnici v úseku od začátku stavby po křižovatku s MK ul. Akátová. Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu je vedena obousměrně po silnici II/469 (ul. 17. listopadu) a místních komunikacích (ul. Průběžná, ul. Spojovací a ul. Karla Svobody). Objízdná trasa pro MHD je vedena taktéž obousměrně po místních komunikacích (ul. Vlnitá a ul. Karla Svobody). Kvůli stavby je přemístěna autobusová zastávky „Stavebniny“ z ul. 26. dubna na ul. Vlnitá, a to v obou směrech.

Dále je dopravní omezení ve formě pracovního místa od křižovatky s MK ul. Karla Svobody po silnici III/46614 ul. Dobroslavickou kvůli opravě opěrné zdi u domu č. p. 21 s využitím mobilního světelného signalizačního zařízení (provoz je v tomto úseku sveden do jednoho pruhu).

V určité fázi výstavby (v říjnu) si však práce spojené s pokládkou nových asfaltových vrstev vozovky vyžádají kompletní dopravní uzavírku i v úseku od křižovatky s MK ul. Akátová po konec stavby opravované I. etapy silnice III/46613 ul. 26. dubna, a to včetně přesunu autobusových zastávek „Plesenka“. Celková doba a samotný režim uzavírky bude předmětem samostatných jednání se všemi dotčenými institucemi. Objízdné trasy kvůli provedení těchto stavebních prací tedy teprve budou projednány a dány všem na vědomí s dostatečným předstihem.