30.8.2023 Rekonstrukce vozovky probíhá nyní za plného provozu.

V týdnu od 11.9. 2023 dojde k přestavbě PDZ, kdy bude na křižovatce s Čsl. armády provoz řízen pomocí SSZ.

Práce pokračují dle harmonogramu.

Provedené a prováděné práce (22.08.- 28.08.2023)

  • Proveden spojovací postřik
  • Pokládka ložné živičné vrstvy na druhé polovině vozovky, spojovací postřik
  • Pokládka obrusné živičné vrstvy na druhé polovině vozovky

Předpokládané práce (28.08.- 06.09.2023)

  • Výšková úprava osazení uličních vpustí
  • Znovuosazení obrub ostrůvků v místech před okružní křižovatkou
  • Terénní úpravy
  • Zálivky pracovních spár

Termín dokončení stavby je dle SoD 26.10.2023.