26.5.2023 Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
Cena stavby dle SOD: 11 835 328,44 Kč vč. DPH
Financování: z rozpočtu MSK
Termín opravy: 15.5.2023 do 13.6.2023

Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti s akcí „Souvislá oprava silnice č. III/01140 od hranice okresu po křižovatku se silnicí č. III/4735 v Žermanicích.“ Jedná se o souvislou opravu silnice v úseku km 2,326 – 3,048.

 

Oprava spočívá v odfrézování asfaltových vrstev, provedení lokálních hloubkových sanací a pokládce nových asfaltových vrstev. Dále budou pročištěny příkopy, položena nová nezpevněná krajnice, osazeny směrové sloupky a nastříkáno vodorovné dopravní značení.

 

Stavba probíhá za plné uzávěry, objízdná trasa vede přes Horní a Dolní Bludovice.

 

 

Konec úseku

 

 

Začátek úseku

 

Zahájení stavby