2.3.2023 SSMSK připravuje k realizaci stavbu „Silnice III/4724 Rychvald, oprava zárubní zdi v km 3,881-4,026s předpokladem zahájení 20.3.2023  

Technologie zahrnuje zejména: sanaci zárubní zdi včetně obnovení  římsy.

Doba realizace 20.3. 2022- 17.7.2023 (120 dnů dle SoD)

 

Oprava zárubní zdi na ul. Michálkovická bude probíhat při částečném omezení provozu  po polovinách vozovky na semafory