9.12.2022

Rozsah: Od odbočky na Líštnou po odbočku na sídliště Sosna

 

 

Zhotovitel: Společnost ECS+SST, Silnice III/4862 Třinec – Kaštanová

Společníci: EUROVIA CS, a.s., Strojírny a stavby Třinec a.s.

Cena stavby: 27 340 897,31 Kč s DPH

Financování: MSK

Termín opravy: 11.7.2022 – 8.12.2022

Rozsah opravy: Bylo provedeno frézování vozovky tl. 12 cm, pokládka potrubí dešťové kanalizace DN 600 mm částečně v trase vozovky, recyklace podkladních vrstev vozovky tl. 250 mm spojená s reprofilací za účelem lepšího odvodnění, pokládka asfaltové vrstvy ACP 16+ tl. 80 mm a obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, betonáž 4 nových autobusových zálivů, zpevnění nových příkopů kamennou dlažbou, nové propustky pod vozovkou, oprava betonových žlabů, uliční vpusti, obrubníky a žulová přídlažba.

Souběžná investiční akce: Současně s touto akcí probíhala stavba Magistrátu Třince, která zahrnovala výstavbu chodníků podél ulice Kaštanová, rekonstrukci opěrné zdi kolem chodníků, veřejné osvětlení, nové napojení ulice Hřbitovní a nástupiště k autobusovým zastávkám včetně přístřešků. Na obě akce bylo vypsáno společné zadávací řízení a měly společného zhotovitele.