16.11.2022 termín dokončení realizace 25.11.2022

Jedná se o provedení opravy povrchu na silnici II/473 Václavovice – Kaňovice (lesní úsek), v délce 275 m.

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Provedeno celoplošné frézování

- Provedení lokální oprav podkladní vrstvy vozovky

- Zahájena pokládka ložné vrstvy vozovky

- Příprava pro pokládku obrusné vrstvy vozovky v termínu 16.11.2022

 

Organizace dopravy:

Oprava komunikace probíhá za částečného omezení silničního provozu. Provoz je řízen pomocí mobilní světelné signalizace.