7.11.2022 Správa silnic MSK středisko Karviná, zrealizovala vlastními zaměstnanci a vlastní technikou velkoplošnou opravu důlní škody na silnici III/47214 u Dinoparku Ostrava, (k.ú. Doubrava u Orlové).

 Byl odfrézován propadlý, zvlněný a rozpraskaný povrch a na spojovací postřik byly položeny nové živičné vrstvy s vyrovnávkou k obnově příčných spádů a roviny povrchu silnice.

 Následovalo prořezání a zalití pracovních spár. Po opravě důlní škody bylo následně položeno vodorovné značení.

 Termín 09-10/2022

 

Foto před a po akci