3.11.2022 Provedené práce:

 • SO 111 Silnice II/462
 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Osazování žlabů-dokončení
 • JTÚ
 • Montáž svodidel
 • SO 121 MK
 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Osazování žlabů-dokončení
 • JTÚ
 • SO 123 Úprava MK v km 1,348
 • JTÚ
 • SO 122 Pěší komunikace
 • Pokládka dlažby a pískování
 • Příprava pro montáž přístřešků
 •  

Instalace SDZ a předznačení VDZ

Příprava stavby na předčasné užívání

Plán následných prací na období do následujícího KD

 • SO 111 Silnice II/462
 • Osazování žlabů-dokončení
 • JTÚ
 • SO 121 MK
 • JTÚ
 • SO 123 Úprava MK v km 1,348
 • JTÚ
 • SO 122 Pěší komunikace
 • JTÚ
 • Příprava pro montáž přístřešků
 • SO 451 Veřejné osvětlení
 • Montáž sloupů a svítidel

 

Instalace SDZ a předznačení VDZ

Příprava stavby na předčasné užívání 

Předčasné užívání 8.11.2022