2.11.2022 Dne 06. 06. 2022 byly zahájeny práce na přestavbě stávající stykové křižovatky v rámci investiční stavby: „Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně“, jejímž investorem je Město Nový Jičín a Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

V rámci stavby byla provedena přestavba křižovatky na okružní, zrekonstruován dopravní prostor pro pěší včetně doplnění městského mobiliáře, doplněno veřejné osvětlení a výsadba vzrostlé zeleně včetně výsadby květin. Stavba probíhala pod dohledem architekta, se kterým byly konzultovány jednotlivé použité stavební materiály i detaily pokládky jednotlivých zpevněných ploch.

Stavba byla uvedena do provozu v režimu předčasného užívání dne 01. 11. 2022.

Finanční náklad stavby činil 20,3 mil. Kč, z toho finanční podíl Města Nový Jičín činil 12,4 mil. Kč a SSMSK 7,9 mil. Kč.